Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Job hos os

Organist søges til Sankt Johannes Kirke på Nørrebro

En stilling som organist i Simeon-Sankt Johannes Sogn, er ledig til besættelse 1. januar 2021 eller hurtigst muligt derefter. Det er en fuldtidsstilling med tjeneste primært i Sankt Johannes Kirke, dertil hver anden søndag i De Gamles Bys Kirke eller Plejecentret Sølund, men også ved forskellige lejligheder i Simeons kirke samt korleder for et nystartet ungdomskor. Stillingen omfatter gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer med børn, korledelse og sociale arrangementer.

Simeon-Sankt Johannes Sogn er et stort Nørrebrosogn, der består af Simeons kirke, Sankt Johannes Kirke, De Gamles Bys kirke og Plejecentret Sølund. Et nyvalgt menighedsråd på 14 medlemmer, 7 præster, 12 medarbejdere og en administrationschef er ansat i sognet. Sognet er et aktivt sogn med koncerter, arrangementer og flere faste ugentlige aktiviteter.

Sankt Johannes Kirke er Nørrebros ”domkirke” med 450 pladser med et stort og smukt orgel fra 1975. Det er bygget af orgelbygger P.G. Andersen, tegnet af arkitekt Bent Alstrup og har 53 stemmer og er et af de største orgler i København.

Vi tilbyder:

 • et afvekslende musikalsk arbejde med plads til både tradition og nytænkning
 • tæt og inspirerende samarbejde med sognets præster, organistkollega, kirke- og kulturmedarbejder og administrationschef
 • god stemning, gode arbejdsvilkår og godt arbejdsmiljø
 • arbejde i en smuk kirke midt på Nørrebro
 • nyistandsat kontor og korværelse med køkken
 • udvikling af sognets musikprofil
 • samarbejde med sognets musik- og koncertudvalg samt deltagelse i møder
 •  opbygning af et ungdomskor i sognets korskole

Vi ønsker, at du:

 • er en faglig dygtig organist
 • har kærlighed til den danske salmeskat, har udtalt sans for liturgi og gudstjenestens sammenhæng, og lader musikken understøtte kirkens forkyndelse og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt andre aktiviteter
 • mestrer både den klassiske og rytmiske musikgenre og at spille både på orgel og klaver
 • kan arbejde fleksibelt og evner at håndtere skiftende arbejdsbelastning
 • kan lede og inspirere sangerne ved kirkens kantori
 • er imødekommende og engageret og er indstillet på et tæt samarbejde med præsterne og de øvrige ansatte og kan fungere som en kompetent kirkemusikalsk sparringspartner for præsterne
 • har forståelse for den særlige musikalske udøvelse, der er på Plejecentret Sølund og De Gamles Bys kirke

Du kan læse om Simeon-Sankt Johannes Sogn på vores hjemmeside www.simeon-sanktjohannessogn.dk

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Tonie Rudby på mobil 30 29 09 29 eller mail: tru@km.dk eller sognepræst Marie Jacobsen Damm på mobil 21 77 14 75 eller mail mjd@km.dk eller sognepræst Jeppe Carsce Nissen (Plejecentret Sølund)  på mobil 23 23 03 48, eller mail jcni@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9169fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den torsdag den 5.11 kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 46.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer og børneattest og der benyttes en organistkonsulent.