© Stuart McIntyre

Menighedsrådsvalg 2020

VÆR MED TIL AT FORME ÅNDSLIV, FÆLLESSKABER OG KULTUR PÅ NØRRBEO

Her kan du læse mere om, hvad menighedsrådsarbejdet går ud på, og hvad det indebærer at sidde med om bordet i din lokale kirke. Du er altid velkommen til at kontakte vores formand for at høre mere, og til efteråret inviterer vi til informationsmøde, hvor vi forklarer lidt nærmere om menighedsrådets arbejde. En ting er sikkert: Du får masser af indflydelse på en kristen kultur- og værdiskabende institution i det danske samfund. Og du får mulighed for at præge dit lokalsamfund og være en del af et stærkt fællesskab.

Informationsmøde om menighedsrådsvalget foregår den 18. august 2020 klokken 17 i Sankt Johannesgården, Blegdamsvej 1B, Nørrebro

 

 

Menighedsrådets arbejde
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse og sætte retningen for kirkens arbejde. Rådet planlægger hvilke aktiviteter der skal være i kirken; koncerter, drop-in dåb, legestue, flygtningecafé, sorggrupper eller noget helt andet, mulighederne er mange.

Opgaverne berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. Det er også menighedsrådet der udpeger nye præster til ansættelse, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver.

Hvem kan stille op?
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, kan du stille op til menighedsrådet. Du skal bo i det sogn du stiller op i, eller være sognebåndløser. Du behøver ikke kende præsten eller være fast kirkegænger, folkekirken har brug for mange kompetencer, og vigtigst er det, at du engagerer dig i din kirkes liv og drift.

Styrk dit CV og dine kompetencer
Vi stiller ingen krav til, at du skal kende hvert et hjørne af kirken eller hvert et komma i biblen. Hvis du er optaget af dit lokalsamfund, dit nære netværk, social omsorg og kristendom – så er menighedsrådsarbejdet måske en vej for dig. Er du talnørd eller bare engageret – du er velkommen.

Stor økonomi
Menighedsrådet er ansvarlig for sognets økonomi, 2019 budgettet er på ca. 10,5 mio. kr. Størstedelen af pengene bruges til lønninger og vedligeholdelse af kirkerne, resten bruges til aktiviteter i kirkerne.

Menighedsrådet
består, hos os, af 14 valgte medlemmer, syv præster, en sekretær og en  medarbejderrepræsentant. Vi arbejder frivilligt og vælges for fire år ad gangen.  Arbejdet giver god læring om kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling.

Hos Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer kan du også finde mere viden om menighedsrådsarbejdet.