Advarselsmeddelelse
This event has already taken place.

Langfredags højmesse i Simeons Kirke

APR
19

Langfredags højmesse i Simeons Kirke


Fredag d. 19. april 2019, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Sjællandsgade 12B, 2200 København, Danmark
Paul Heden Friis

193, 189, 209 // 192, 216

1. Klokkeringning/Bedeslag

2. Præludium

3. Indgangsbøn

4. Salme: 193 O hoved…

5. Hilsen - kollekt - læsning: 1. Mos. 22,1-18 (DS 1110)

6. Salme: 189 Hvor er …

7. Læsning Es 52,13-53,12 + Den Nikænske Trosbekendelse siges (også gerne koret) Allerbagerst i Salmebogen.

8. Salme: 209 Et kors det var…

9. Dette hellige… + korsvar (Matt 15,20-39) prædiken-kirkebøn + apostolsk velsignelse

10. Orgelmeditation el. motet?

11. Salme 192 Hil dig frelser…

12. Kollekt + Velsignelsen

13. Salme 216 Jeg venter….

14. (Udgangs-)Læsning: Gravlæggelse Joh 19,38-42

15. Udgangsbøn

16. Postludium (Udgang gerne i stilhed)