Attester

Attester kan rekvireres ved henvendelse på et hvilket som helst personregistringskontor/kirkekontor eller på personregistrering.dk: 

https://www.personregistrering.dk

Bemærk!

Systemet er pt. ikke udviklet til udstedelse af attester til mindreårige. 

Ved udstedelse af attester til et barn, som du har forældremyndighed over, skal du anmode om en attest til dig selv, og i anmærkningsrubrikken anføre hvilket barn og CPR-nummer du ønsker attesten udstedt til. 
Så vil personregisterføreren udstede en attest til barnet.